JE Ranking

Mar. 29th, 2010 07:41 pm
mendibuba: (Junno aprooves)
I found this JE-Raking Game on the net and thought i give it a try :))

and the result didn´t really suprised me ^^ at least not the No.1 Spot

Battle No.104
100% sorted.
Murakami ShingoBoth Like SameJoshima Shigeru
No Opinion


PlaceName
1Taguchi Junnosuke
2Kamenashi Kazuya
2Akanishi Jin
2Tanaka Koki
2Ueda Tatsuya
2Nakamaru Yuichi
2Yamashita Tomohisa
2Nishikido Ryo
2Koyama Keiichiro
2Yokoyama Yu
2Ohkura Tadayoshi
12Domoto Koichi
12Nagase Tomoya
12Matsuoka Masahiro
15Takizawa Hideaki
15Sakurai Sho
15Matsumoto Jun
18Imai Tsubasa
18Ikuta Toma
18Kazama Shunsuke
18Hasegawa Jun
18Ohno Satoshi
18Ninomiya Kazunari
18Aiba Masaki
18Domoto Tsuyoshi
18Kokubun Taichi
18Miyake Ken
18Okada Junichi
18Nakai Masahiro
18Kimura Takuya
31Kato Shigeaki
31Tegoshi Yuya
31Kusano Hironori
31Uchi Hiroki
31Shibutani Subaru
31Yaotome Hikaru
31Takaki Yuya
31Chinen Yuuri
31Inoo Kei
31Okamoto Keito
31Yamashita Shoon
31Ayukawa Taiyo
31Yamaguchi Tatsuya
31Morita Go
31Inohara Yoshihiko
31Katori Shingo
47Masuda Takahisa
48Murakami Shingo
48Maruyama Ryuhei
48Yasuda Shota
48Yabu Kota
48Nakajima Yuto
48Yamada Ryosuke
48Arioka Daiki
48Morimoto Ryutaro
48Joshima Shigeru
48Nagano Hiroshi
48Sakamoto Masayuki
48Kusanagi Tsuyoshi
48Inagaki Goro

This JE-Ranking Game  was created by bathkame!!
If you wanna try this also just follow the Link ^^ 

http://sites.google.com/site/raspberrypi/JEtest1.html?attredirects=0


P.S. Comments would be nce ^___^

Profile

mendibuba: (Default)
mendibuba

November 2016

S M T W T F S
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27 282930   

Syndicate

RSS Atom

Most Popular Tags

Page Summary

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 20th, 2017 08:35 am
Powered by Dreamwidth Studios